Utbildning som skapar trygghet

Rätt utbildad personal ger företaget bättre lönsamhet i längden. Utbildning minskar riskerna för ohälsa och olycksfall för de anställda och ger större förståelse och kunskap över risker i arbetet. Det ger också varje individ trygghet och större arbetsglädje varje dag.

Brubakken erbjuder olika typer av utbildningar inom lift-, truck-, kran-, travers- och ansvarsutbildningar. Vi hjälper dig se över ert behov och ger gärna förslag på utbildningar som passar för just ert företag och er verksamhet.

Nedan finner du mer information om respektive utbildning samt kommande inplanerade kursdagar. Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer, har frågor eller vill ha offert på utbildningar!

– Truckförarutbildning (samt repetition)
– Liftförarutbildning
– Kran- och traversförarutbildning
– Ansvarsutbildning
– Fallskyddsutbildning

Kontakta oss

Utbildning Truck

  • Truck A – Låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åkstaplare, låglyftare
  • Truck B – Motviktstruck, höglyftande staplare, skjutstativtruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck, fyrvägstruck
  • Truck C – Hjullastare, containertruck, timmertruck, sidlastare, grensletruck, teleskoplastare
  • Truck D – Drag-/flaktruck, terminaldragtruck
  • Repetitionsutbildning Truck

Alla som kör truck måste ha utbildning, oavsett om det är tillfälligt eller på heltid.

Utbildningen ger eleven grundläggande kunskaper och färdigheter i truckanvändning, och erhåller ett truckkort som bevis på detta. Kursen tar även upp säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som arbetsmarknadens parter tagit fram.

Upplägg

Kursen omfattar två dagars teori med teoriprov, och tre dagars praktiska övningar med tillhörande uppkörning.
Under den teoretiska delen varvas teorigenomgång med övningsuppgifter.
Den praktiska delen genomförs på olika maskintyper beroende på kurs. De praktiska övningarna avslutas med uppkörningar

Varianter

Grundutbildningen genomförs både som öppen samlingskurs och som företagsanpassad utbildning. Grundutbildningen genomförs även som e-truck utbildning.

Kurstid

Fem arbetsdagar. Tidsåtgången för den enskilde eleven kan variera beroende på tidigare erfarenhet och gruppens storlek.

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått grundkursen för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper. Den är ett koncentrat av grundkursen och är baserad på TLP10, säkerhetsfrågorna och de viktigaste teoriavsnitten står i fokus.


Nästa kurs: På förfrågan

liftförarutbildning

  • Kategori A och B, typ 1-3, stationära, åkbara, spårbundna enligt LLP

Brubakken erbjuder utbildning för personal som ibland eller på mer regelbunden basis arbetar med skylift och/eller alla typer av arbetsplattformar.

Utbildningen vänder sig till all personal som, tillfälligtvis eller regelbundet, arbetar med höjdjobb från en arbetsplattform. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel.

Utbildningen kan ske på plats hos er eller i våra egna lokaler i beroende på era önskemål. Syftet med utbildningen är ökad säkerhet och färre olyckor vid arbete med mobila arbetsplattformar.

Utbildningen genererar i ett liftförarbevis/liftkort som skall förnyas vart femte år.


Nästa kurs: På förfrågan

kran- och traversförarutbildning

  • Traverskran, portalkran, halvportalkran, konsolkran, vägg-/pelarsvängkran, lätta lyft, (radio-/hytt-/hängmanöver) enligt SS-ISO 9926-1

Arbetsmiljöverket ställer speciella krav på den som ska använda kranar, i AFS 2006:6 står:
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”
Brubakken utbildar travers och kranförare enligt SS-ISO 9926-1. Utbildningen kan ske på plats hos er eller i våra egna lokaler på någon av Brubakkens kontor.


Nästa kurs: På förfrågan

Ansvarsutbildning

  • Främst för arbetsledare och skyddsombud, men alla med arbetsskyddsansvar har nytta av denna utbildning.

Brubakken erbjuder ansvarsutbildning som i första hand är tänkt för arbetsledare, skyddsombud samt andra personer i ansvarsposition, men kan vara nyttig även för truckförare. Efter utbildningen kommer ni att ha god kunskap om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Ni får lära er vem som ansvarar för vad och vad ni ska göra för att uppfylla era skyldigheter och förebygga olyckor.
Under kursen förklarar vi lagtexter och annat skrivet på ett komplicerat språk på ett lättförståeligt sätt, vilket ger en god förståelse för de olika lagarna samt de bakomliggande principerna. Kursen använder ett antal praktikfall för att förtydliga resonemanget.
Längd: En heldag


Nästa kurs: På förfrågan

Fallskyddsutbildning

  • Till alla som arbetar med höjdarbete inom bygg och industri. Gäller ställningar, takarbeten och liftar.

Arbete på höga höjder innebär alltid risker för ohälsa och olycksfall och tyvärr så är fallolyckor den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.  Brubakkens syfte med fallskyddsutbildning är att öka medvetenheten och säkerställa att alla som arbetar på höjd har en trygg arbetsmiljö.

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14


Nästa kurs: På förfrågan