Rental

Brubakken har tillgång till ett stort antal maskiner för rental inom truckbranschen. Hos oss hyr du maskiner efter dina behov just nu, alltifrån några dagar till längre perioder. Upplägget blir helt anpassat efter dina behov och önskemål.  Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om våra rentallösningar här nedan

Brubakken Rent
Brubakken Flex
Brubakken Total
Kortidshyra

 

Kontakta oss
Anders Skäär
Säljare Truck och maskin
Dan Bergquist
Säljare Truck och Maskin

Brubakken Rent

I Brubakkens Rentavtal har du fulldriftsavtal som inkluderar:KonceptRentNy

 • Service och underhåll
 • Reparationer (dock ej skador)
 • Rabatterade priser på timmar och delar
 • Rabatterade priser på korttidshyra

Avtalet gäller för Brubakken produkter när du har en bankleasing av din maskin på mellan 3-7 år. Passar för kunder med ett begränsat definierat långsiktigt maskinbehov 1-5 maskiner.

Brubakken Flex

I Brubakkens avtal Flex får du fulldriftsavtal som inkluderar:KonceptFlexNY

 • Maskinhyra 12-36 månader med fulldriftsavtal
 • Service och underhåll
 • Reparationer (dock ej skador)
 • Rabatterade priser på timmar och delar
 • Rabatterade priser på korttidshyra

Avtalet gäller för Brubakkens produkter och passar företag med ett begränsat och osäkert maskinbehov mellan 1-5 maskiner. Avtalet kan även kombineras med Brubakken Total för maskiner där tidshorisonten är osäker.
Detta är en flexibel lösning som varken låser kapital eller binder kunden till en långsiktig kostnad.

Brubakken Total

I Brubakkens avtal Total får du ett fulldriftsavtal som inkluderar:KonceptTotalNY

 • Maskinhyra minst 5 år med fulldriftsavtal
 • Service och underhåll
 • Reparationer (dock ej skador)
 • Flexibilitet gällande reduktion av maskinparken inom hyresperioden med upp till 20% utan extra kostnad
 • Kvartalsvis KPI-uppföljning för att bevaka kostnader
 • Rabatterade priser på timmar och delar
 • Rabatterade priser på korttidshyra

Avtalet gäller för Brubakkens produkter och tredje parts produkter och passar kunder med ett större och mer långsiktigt behov, 5+ maskiner. Brubakken Total är en bra lösning för långsiktigt maskinunderhåll utan kapitalbindning.

Kortidshyra

Vi på Brubakken hjälper dig med dina tillfälliga maskinbehov:

 • Vid högsäsong och toppar i verksamheten förser vi dig med maskiner efter behov.
 • Rentaltid under 1 år
 • Korttidshyra av maskiner finns på flera ställen i landet.

 

OUTSOURCING AV INTERNTRANSPORT

Genom att överlåta drift och underhåll av hela din maskinpark till Brubakken kan ditt företag frigöra både kapital och resurser.  Ett samarbete med Brubakken ger dig:

 • Inköp och finansiering av maskiner
 • Tillsammans finner  vi ut den bästa lösningen för just ditt företag
 • Frigörande av kapital och operativa resurser
 • Fasta månadskostnader
 • Flexibilitet då det finns behov av ändringar i avtalen, personal eller maskiner
 • Förvaltning, service och underhåll av din maskinpark
 • Nyckeltalsinformation
 • Hela kostnaden redovisas som driftutgift (off balance)
 • Kvalificerad,  erfaren, och serviceinriktad partner