Värna om din hälsa

Datum: 17 mars, 2020
Kategori: Nyheter

Kära kunder,

tyvärr har Coronaviruset gjort stort avtryck i vardagen för både privatpersoner och företag i hela Sverige, och utmaningarna och åtgärderna blir allt mer omfattande. Vi på Brubakken prioriterar både våra egna, och våra kunders anställdas hälsa och kommer utifrån det göra allt vad vi kan för att säkerställa vi kan utföra vårt arbete så att er drift kan fortsätta så normalt som möjligt.

Värna om din hälsa
Vi kommer att ha normal drift så långt som möjligt men med de begränsningar som införs av Folkhälsomyndigheten, eller andra myndigheter. Vi har infört begränsningar och rutiner för att undvika spridningen av viruset och har infört regel om att hålla minst två meters avstånd från varandra. Detta gäller internt och i kontakt med kunder och deras anställda. Dessutom följer vi noggrant alla råd och krav som ställs av Folkhälsomyndigheten och har också vidtagit lokala åtgärder. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vår policy och rutiner kring detta uppdateras kontinuerligt i takt med spridningen och myndigheternas rekommendationer.


Vad gör Brubakken för att säkerställa normal drift
Vi tror att det är möjligt att skydda era och våra anställdas intressen och samtidigt tillhandahålla delar och service för att säkerställa normal drift av maskiner och utrustning för er som kund. Detta kräver att vi har en öppen och god dialog och att båda parter ser till att varor och tjänster kan levereras på ett ansvarsfullt sätt.

För att klara detta tillsammans säkerställer vi att:

• Följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer
• Infört extra hygienåtgärder och har bra information kring detta
• Ordnar så att leveranser av delar/service till/på er utrustning vi kan ske utan att våra tekniker har direktkontakt med era anställda.

När vi utför arbete på era maskiner kommer vi alltid att bära handskar och så långt som möjligt desinficera med sprit på allt vi är i kontakt med, både före och efter att arbetet har slutförts.

Rapportering och information
Vi har ett gemensamt intresse och ansvar för att detta ska fungera under en krävande period. Vi hoppas därför på en öppen och bra dialog om det praktiska dagliga arbetet. I händelse av smitta, karantän eller andra avvikelser har båda parter en skyldighet att ge tillräcklig information för att skydda både sina egna intressen och den gemensamma verksamheten.

Om ditt företag har speciella krav eller önskemål utöver vad vi har beskrivit ber vi dig informera oss om det.

Vi gör allt för att arbeta oss igenom detta tillsammans med er!

Med vänlig hälsning
BRUBAKKEN AB

Mikael Rasmusson
VD