Klimatsmart kund väljer Ruthmann

Datum: 26 mars, 2020
Kategori: Nyheter

Under året kommer Brubakken att leverera totalt nio billiftar till Kranpunktens depåer i Sverige. Bilarna kommer från tyska Ruthmann och är en del av Kranpunktens gröna strategi.

Fler och fler kunder investerar i maskiner som bidrar till ett mer hållbart samhälle och som har alternativa och grönare drivkällor. Kranpunkten med sju depåer runtom i Sverige ser över sin maskinpark och har investerat i billiftar från tyska Ruthmann, som har miljöklass Euro 6 och drivs med fossila dieseln HVO100.

– Det är viktigt för oss som distributör att leverera maskiner som möter marknadens miljökrav, säger Brubakkens Sverigechef Peter Claesson. Brubakken levererar under året totalt nio billiftar från tyska Ruthmann till Kranpunkten i Sverige. Bland annat TB 300, som är den senaste liften i B-segmentet, vilket har en arbetshöjd på hela 30,00 meter och en räckvidd på 17,10 m med 100 kg i korgen.

– Att se över och skapa en hållbar maskinpark är ett viktigt arbete. Vi har tagit ett beslut att alla våra dieseldrivna maskiner ska kunna tankas med HVO100, säger Kranpunktens inköpschef Rikard Jönsson.

 

För mer information kontakta servceichef Peter Claesson, 010-722 30 02 peter.claesson@brubakken.se

Värna om din hälsa

Datum: 17 mars, 2020
Kategori: Nyheter

Kära kunder,

tyvärr har Coronaviruset gjort stort avtryck i vardagen för både privatpersoner och företag i hela Sverige, och utmaningarna och åtgärderna blir allt mer omfattande. Vi på Brubakken prioriterar både våra egna, och våra kunders anställdas hälsa och kommer utifrån det göra allt vad vi kan för att säkerställa vi kan utföra vårt arbete så att er drift kan fortsätta så normalt som möjligt.

Värna om din hälsa
Vi kommer att ha normal drift så långt som möjligt men med de begränsningar som införs av Folkhälsomyndigheten, eller andra myndigheter. Vi har infört begränsningar och rutiner för att undvika spridningen av viruset och har infört regel om att hålla minst två meters avstånd från varandra. Detta gäller internt och i kontakt med kunder och deras anställda. Dessutom följer vi noggrant alla råd och krav som ställs av Folkhälsomyndigheten och har också vidtagit lokala åtgärder. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vår policy och rutiner kring detta uppdateras kontinuerligt i takt med spridningen och myndigheternas rekommendationer.


Vad gör Brubakken för att säkerställa normal drift
Vi tror att det är möjligt att skydda era och våra anställdas intressen och samtidigt tillhandahålla delar och service för att säkerställa normal drift av maskiner och utrustning för er som kund. Detta kräver att vi har en öppen och god dialog och att båda parter ser till att varor och tjänster kan levereras på ett ansvarsfullt sätt.

För att klara detta tillsammans säkerställer vi att:

• Följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer
• Infört extra hygienåtgärder och har bra information kring detta
• Ordnar så att leveranser av delar/service till/på er utrustning vi kan ske utan att våra tekniker har direktkontakt med era anställda.

När vi utför arbete på era maskiner kommer vi alltid att bära handskar och så långt som möjligt desinficera med sprit på allt vi är i kontakt med, både före och efter att arbetet har slutförts.

Rapportering och information
Vi har ett gemensamt intresse och ansvar för att detta ska fungera under en krävande period. Vi hoppas därför på en öppen och bra dialog om det praktiska dagliga arbetet. I händelse av smitta, karantän eller andra avvikelser har båda parter en skyldighet att ge tillräcklig information för att skydda både sina egna intressen och den gemensamma verksamheten.

Om ditt företag har speciella krav eller önskemål utöver vad vi har beskrivit ber vi dig informera oss om det.

Vi gör allt för att arbeta oss igenom detta tillsammans med er!

Med vänlig hälsning
BRUBAKKEN AB

Mikael Rasmusson
VD