.

Om Brubakken

Brubakken konsernet er en av Nordens største og mest fleksible maskinpartner som er spesialisert på salg, utleie og service av maskiner i truck-, lift- og anleggsbransjen. Brubakken ble etablert i 1956 i Porsgrunn, virksomheten drives i Norge, Sverige og Estland.

Brubakken tilbyr produkter og tjenester for hele maskinparken, alt i fra den minste maskin til kundetilpassede helhetsløsninger. Det er vår styrke å ha alt under samme tak og vår ambisjon og målsetting er å være en maskinpartner med gode og langsiktige relasjoner med våre kunder. Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å oppnå så effektivt maskinhold som mulig for å maksimere verdiskapningen i hele prosessen.

Brubakken har et komplett produktsortiment både på truck-, lift- og anleggsiden og samarbeider med ledende leverandører i verden som Konecranes, TCM, MAFI, Seacom, Hubtex, Kamag, JLG, Omme og Versalift.

Vår serviceorganisasjon har erfarne og engasjerte teknikere som arbeider med vedlikehold, service, reparasjoner, reservedeler og teknisk support uansett hvilket fabrikat. Et samarbeid med oss gjør din virksomhet mindre sårbar og minsker risikoen for lengre driftsstopp.

”Maskiner, mennesker og langsiktige relasjoner“

Velkommen som kunde!

Brubakkens foretaksbrosjyre

 

Brubakkenkonsernet omsetter for ca 750 MNOK og Reiten & Co er største aksjonær i Brubakken.

 

Jobbe hos oss

Akkurat nå har vi ingen ledige stillinger i Brubakken AS.

Brubakkens visjon og målsetting

Brubakkens visjon er at kunder, leverandører og medarbeidere skal ha Brubakken som et naturlig førstevalg. Brubakkens målsetting er å gjøre hverdagen enklere og effektiv for våre kunder.

Pålitelig

Brubakkens medarbeidere er punktlige, tilgjengelige og troverdige. Vi leverer produkter og tjenester til avtalt tid.

Engasjert

Brubakkens medarbeidere tar ansvar for sine arbeidsoppgaver, hjelper og komplementerer hverandre. Når Brubakken presenterer løsninger gjør vi det alltid utfra kundens ønsker og behov. Vi er stolte over å arbeide i Brubakken.

Fleksibel

Vi har fleksible løsninger og tilpasser produkter og tjenester etter kundens behov.

HMS i Brubakken

Mål, praksis og resultater

I Brubakken har helse, miljø og sikkerhet første prioritet og vi jobber bevisst med våre HMS-mål. Vi har gjennom våre produkter tilpasset utstyret til brukeren i den grad nye typer er blitt produsert. Dette er for å minimalisere de menneskelige belastninger som bruker utsettes for. Brubakken legger stor vekt på arbeidet med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, samt ivaretagelse av det ytre miljø.

Målsettinger: Det overordna målet for HMS-arbeidet hos Brubakken er å tenke sikkerhet først, og drive virksomheten slik at myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves fult ut. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre instrukser, rutiner og vår HMS-kultur. Brubakken sin målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er:

  • Helse – lavt fravær, og godt arbeidsmiljø
  • Miljø – null skader på materiell og miljø
  • Sikkerhet – null personskader

 

Kvalitetsarbeid og sertifisering i Brubakken

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår organisasjon med sikte på 0 skader, 0 feil og fornøyde kunder. Vi er prekvalifisert som leverandør av våre produkter og tjenester til en rekke store enkelt bedrifter og likeledes av Achilles-systemet på vegne av sine medlemmer i ulike bransjer.

  • Vi er sertifisert og godkjent for å utføre sakkyndig kontroll (ASAS)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til oljerelatert industri i Norge og Danmark (Achilles)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til energibransjen i Norden (Sellihca)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til bygg- og anleggsbransjen i Norge ( StartBANK)

 

Sakkyndig Kontroll

Forskrift « Utførelse av arbeid » nr: 1357 ble innført 01.01.13. I denne forskrift pålegges de bedrifter som ønsker å foreta sakkyndig kontroller på utstyr, slik som lift, trucker, hjullastere og personløftere, å sertifisere seg. Dette som sikring for at det ikke skal oppstå farer og ulykker ved bruk.
Den 8. desember 1999 ble Brubakken sertifisert med sertifikat nr. 1002 (Grøner Certification AS), nå Nemko Certification. Sertifikatet inneholder en rekke krav som er oppfylt og blir vedlikeholdt. Resertifisering ble foretatt av ASAS-Sertifisering AS sertifikat nr.: ASAS – 205 og er gyldig frem til 08.12.19.

Last ned dokument

 

Brubakken tar miljøansvar

I Brubakken tar vi miljøansvar og behandler spesialmaskiner og avfall på en slik måte at det ikke forurenser omgivelsene og skader miljøet. Det betyr at vi har rutine som tilfredsstiller myndighetens krav for bruk, oppbevaring og håndtering av farlig avfall i vår bedrift. Vi vektlegger også et helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte.
Maskiner: Bedriftens kjerneprodukter, utleie og salg av maskiner, trucker og lift, kan ved feilaktig bruk eller bruk av uegnet maskin, påføre brukeren miljøbelastninger. Ved siden av dette har vi den interne miljøbelastning i form av støy og spesialavfall. Brubakken har som det ledende firma i sin bransje i Norge, kommet lengst med å skåne rygg-/skjelettplager med å verne lift og trucksjåføren. «Lift-Cabin» er en av flere konstruksjoner som bedriften har tilpasset til bruker for å lette sjåførens hverdag.
Avfall: I Brubakken håndterer vi avfall som spillolje, oljefilter, brukte batterier og brukte dekk etc på en forskriftsmessig og forsvarlig måte i henhold til bestemmelsene fra Miljødirektoratet og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkhetsarbeid i virksomheter – Internkontrollforskriften.

 

ESG/CSR

Brubakken har fokus på sitt ESG ansvar (Environment, Social and Governance eller miljø, sosiale og selskapsstyring på norsk). Brubakken har rutiner og systemer for å ivareta både internt og eksternt miljø. Brubakken bruker det eksterne verktøyet «ESG Puls» til å kontinuerlig overvåke handlinger i forhold til det sosiale og selskapsstyringen.

Brubakkens personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Denne personvernerklæringen gjelder for Brubakken (org.no. 930 730 556). Erklæringen sier noe om hvordan Brubakken som behandlingsansvarlig innhenter, oppbevarer, behandler og sletter personopplysninger i henhold til kravene i personvernforordningen. Daglig leder er på vegne av Brubakken behandlingsansvarlig for selskapets personopplysninger.

Personopplysninger
Brubakken har nødvendige personopplysninger om ansatte, kunder og leverandører med behandlings-grunnlag jfr. personvernforordningen Art 6. Dette for å ivareta avtaler og krav fra offentlige myndigheter. Eksempler på personopplysninger er: Navn, adresse, fødsel- og person nr. konto nr., telefon nr. CV, attester, vitnemål, sertifikater, kontaktpersoner. Personopplysningene blir bare brukt til det formålet de er hentet inn til.

Innhenting av personopplysninger
Brubakken henter inn personopplysninger gjennom avtaler og rettslig behandlingsgrunnlag, eller ved samtykke med ansatte, kunder og leverandører. Den informasjonen vi samler inn er nødvendig for å ivareta ansettelseskontrakt, kundeforhold eller leverandøravtale. Brubakken henter ikke inn informasjon fra tredjepart uten at formålet er å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Lagring av personopplysninger
Personopplysninger knyttet til ansattkontrakt, kundeavtale og leverandøravtale lagres i Brubakkens personalsystem, kundesystem og leverandørsystem. Disse systemene er utstyrt med sikkerhetstiltak og tilgangskontroll, passordbeskyttelse, brannmur, back-up og kryptering. Personopplysninger om ansatte lagres i tillegg i et mappearkiv som er plassert i låst skap. Kun lønnsansvarlig og HR/HMS leder har adgang til personalmappearkivet i kraft av sine roller med tjenstlig behov for behandling av personopplysningene. For systemleverandører som drifter virksomhetens systemer har Brubakken egne databehandleravtaler.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger
Grunnlaget for å behandle personinformasjon er personvernforordningen Art. 6 . Brubakken behandler kun nødvendige personopplysninger som bedriften har behandlingsgrunnlag for, eller ett samtykke fra den opplysningene gjelder. Personopplysningene som Brubakken behandler er nødvendige for å kunne gjennomføre forpliktelser overfor ansatte, kunder og levarandører. Formålet med behandlingen av personopplysningene er:
– For å kunne oppfylle arbeidsavtale.
– For å kunne ivareta kundeavtale.
– For å kunne ivareta leverandøravtale.

Sletting av personopplysninger
Retting og sletting av personopplysninger er regulert i personvernforordningens Art. 17. Brubakken sletter personopplysninger om ansatte, kunder og leverandører når avtaler opphører og dermed behandlingsgrunnlaget for opplysningene. Ved opphør av arbeidsforhold slettes ansattopplysninger som bedriften ikke er lovpålagt å arkivere som følge av regnskapsloven og likningsloven. Opplysninger som Brubakken er forpliktet til å bevare vil lagres etter gjeldende lovs krav.
Når en ansatt slutter blir personalmappen gjennomgått og unødvendig informasjon makuleres. Brubakken kan fortsatt lagre opplysninger for eksempel om hvem som har jobbet i virksomheten, hvor lenge og hva de gjorde. Personopplysninger om kunder og leverandører slettes når kunde og/eller leverandørforholdet opphører.

Utlevering av personinformasjon til tredjepart
Brubakken vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det til offentlige myndigheter. Personopplysningene deles ellers ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter og rett til innsyn
Ansatte, kunder eller leverandører har rett til innsyn i personopplysningene som Brubakken behandler om dem og hvordan de behandles. Ansatte, kunde og leverandører kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Er behandlingen av personopplysninger basert på samtykke, kan den som samtykker til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom noen mener at Brubakken ikke har overholdt deres rettigheter i henhold til personvernforordningen, har de klagerett. Klageinstans er Datatilsynet.

COOKIES

HVA ER EN COOKIE?
Cookies er små filer som lagres i din enhets nettleser når du besøker en nettside. De kan senere benyttes og hentes fra nettleseren og benyttes for ulike typer av applikasjoner ved senere besøk. Formålet med cookies er å samle informasjon om hvordan du som bruker integrerer med nettsiden.
Dersom du ikke ønsker å samtykke til at cookies blir lagra, kan du skru av funksjonen i nettleseren din.

TYPER AV COOKIES
Vi benytter oss av cookies for å tilpasse besøkendes brukeropplevelse, og for å huske hvilke valg som ble gjort og forenkle navigasjon. Det er også for å samle inn anonym statistikk over besøk for å kunne analysere og ta beslutninger om hvordan vi kan forbedre opplevelsen av nettsiden.

KATEGORI: NØDVENDIGE COOKIES
Nødvendige cookies som hjelper til i den grunnleggende bruken og opplevelsen av nettsiden som tex navigasjon mellom sider.

KATEGORI: STATISTIKKCOOKIES
Statistikkcookies hjelper til å analysere og forstå hvordan besøkende integrerer med nettsiden, for å kunne utvikle den videre og forbedre opplevelsen.

KATEGORI: MARKEDSFØRINGSCOOKIES
Markedsføringscookies benyttes for å følge besøkende over flere webplasser. Formålet er å vise relevante annonser for besøkende basert på tidligere surfingshistorikk.

COOKIES PÅ BRUBAKKENS NETTSIDE
Følgende cookies benyttes på vår nettside:

Navn: cookieAccept
Typ: Sessionscookie
Kategori: Nødvendig
Husker brukervalget å aksepter cookies gjennom klikk på cookie consent banner.

Navn: _ga
Typ: Varighet cookie – 2 år
Kategori: Statistikk
Registrerer et unikt ID som benyttes for å generere statistisk data over hvordan en bruker benytter nettsiden i Google Analytics.

Navn: _gat
Typ: Sessionscookie
Kategori: Statistikk
Benyttes av Google Analytics for å minske serverbelastning ved håndtering av antall henvendelser.

Navn: _gid
Typ: Sessionscookie
Kategori: Statistikk
Registrerer et unikt ID som benyttes for å generere statistisk data over hvordan en bruker benytter nettsiden i Google Analytics.

Navn: ads/ga-audiences
Typ: Sessionscookie, pixel
Kategori: Markedsføring
Benyttes av Google AdWords for å ettergenerere besøkende med formål om å konvertere til kunder, basert på besøkerens benyttelse og besøk over ulike nettsider.