Maskinutleie

Gjennom Brubakkens maskinutleie får du tilgang til det du trenger av trucker, hjullastere, og andre maskiner. Vi har alltid tilgjengelig et større antall maskiner for kortere eller lengre leieavtaler. Leieavtalen blir helt tilpasset etter dine behov og ønsker. Dersom du har behov for en maskin til et prosjekt eller i en hektisk periode, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Vi har fire forskjellige løsninger for leie av maskiner:

Brubakken Rent
Brubakken Flex
Brubakken Total
Korttids maskinutleie

Kontakt oss
Key Account Manager
Jonn Georg Johansen
Leder Service og Utleie
Alf Runar Frydenlund

Brubakken Rent

Bank leasing av maskin 3-7 år med fulldriftsavtale med Brubakken inkluderer:
KonceptRentNy

 • Service og vedlikehold
 • Reparasjoner (ikke skader)
 • Offbalance, bokføres som leie
 • Rabatterte priser på timer og deler
 • Rabatterte priser på korttidsleie, truckførerkurs og HMS kurs

Avtalen gjelder Brubakken produkter når du har en bankleasing av din maskin på mellom 3-7 år.
Passer for kunder med et begrenset definert langsiktig maskinbehov 1-5 maskiner.

Brubakken Flex

Maskin leie 12-36 måneder med fulldriftsavtale med Brubakken inkluderer:

 • Service og vedlikehold
 • Reparasjoner (ikke skader)
 • Rabatterte priser på timer og deler
 • Rabatterte priser på korttidsleie, truckførerkurs og HMS kurs

Avtalen gjelder for Brubakkens produkter og passer bedrifter med et begrenset og usikkert maskinbehov mellom 1-5 maskiner. Avtalen kan også kombineres med Brubakken Total for maskiner der tidshorisont er usikker.
Dette er en fleksibel løsning som hverken låser kapital eller binder kunden til en langsiktig kostnad. 

Brubakken Total

Maskin leie 60-84 måneder med fulldriftavtale med Brubakken inkluderer:
KonceptTotalNY

 • Service og vedlikehold
 • Reparasjoner (ikke skader)
 • Fleksibilitet til å redusere maskinpark innenfor leieperioden med inntil 20% uten ekstra kostnad
 • Kvartalsvis KPI-oppfølging for reduserte kostnader
 • Rabatterte priser på timer og deler
 • Rabatterte priser på korttidsleie, truckførerkurs og HMS kurs

Avtalen gjelder for Brubakkens produkter og tredjeparts produkter og passer kunder med et stort og
langsiktig behov på 5 maskiner eller flere. Brubakken Total er en optimal løsning for langsiktig maskinbehov uten kapitalbinding.

Korttids maskinutleie

Ved korte, midlertidige maskinbehov hjelper Brubakken deg, enten det er trucker, hjullastere, eller andre maskiner:

 • Ved sesongtopper eller periodiske behov for godshåndtering
 • Leieperiode fra 1 dag til 1 år
 • Korttidsleie av trucker er tilgjengelig ved alle våre serviceavdelinger
 • Korttidsleie gjelder normalt ikke liftprodukter

Outsourcing av interntransport

Ved å overlate driften eller vedlikeholdet av maskinparken deres til Brubakken, kan din bedrift fristille både kapital og ressurser. Det kan oppnås en betydelig rasjonalisering i samarbeidet mellom partene.

Et samarbeid med Brubakken kan gi deg:

 • Innkjøp og finansiering av trucker og lifter
 • Sammen med dere finner vi den beste løsningen
 • Fristilling av kapital og driftsressurser
 • Forutsigbarhet på kostnader med månedlige, faste fakturabeløp
 • Fleksibilitet, enten det er behov for endringer i avtaleomfang, personell eller maskiner
 • Administrasjon, service og vedlikehold av din maskinpark
 • Nøkkeltall informasjon
 • Hele kostnaden bokføres som driftsutgift (Off Balance)
 • En kvalifisert, erfaren og serviceinnstilt partner