Kundetilpassede finansierings/leie løsninger

Fleksibilitet er en av Brubakkens kjerneverdier og våre finansierings og leieløsninger er et av de beste eksemplene på dette.
Etter 60 år med utleie av truck, er vi stolte av å kunne levere kundetilpassede finansierings løsninger som passer de fleste behov. Vi arbeider med skreddersydde finansieringsløsninger, og kan være behjelpelige med alt fra times basert leie av en maskin til store outsourcing prosjekter hvor vi overtar og drifter hele maskinparker, ofte kjent som «sale and lease back».

Vi søker til enhver tid å finne den mest optimale løsningen for deg. Våre basis løsninger er:
Leasing finansiering
Brubakken Rent (12-84 måneder leasing med fulldriftsavtale)
Brubakken Korttidsleie (time-, uke- eller månedsbasert med fulldriftsavtaler)
Brubakken Flex (12-36 måneders leie med fulldrift)
Brubakken Total (60-84 måneders leie med fulldrift)

Hver av disse har fleksibilitet slik at vi sammen kan finne den optimale løsningen tilpasset ditt behov og situasjon.
Vi jobber tett sammen med flere finansierings selskaper og kan bistå med finansiering av ditt maskinkjøp gjennom en av våre samarbeidspartnere. Leasing med restverdi er det mest vanlige, og Brubakken AS kan i de fleste tilfeller garantere restverdi ovenfor finansinstitusjonen. Vi kan selvfølgelig også leasing finansiere brukt materiell.
Ønsker kunden en leieavtale med en en fast pris pr måned å forholde seg til har Brubakken har i dag mer enn 1000 maskiner i utleie, og med 60 år i truckutleie bransjen finnes det ingen i Norge med mer erfaring enn oss.