Vern om liv og helse

Dato: 16 mars, 2020
Kategori: Nyheter

 

Kjære kunde

15.03.2020

Dessverre har Coronaviruset satt et sterkt preg på hverdagen til både privatpersoner og selskaper i hele Norge, og utfordringene og tiltakene blir stadig mer omfattende. I Brubakken prioriterer vi hensyn til liv og helse for både egne og kunders ansatte, dernest vil vi gjøre hva vi kan for å sikre løpende drift og fortsatt eksistens for våre kunder og Brubakken.

Vern om liv og helse
Vi vil holde ordinær drift så langt det lar seg gjøre, men med de begrensninger folkehelse-instituttet (FHI) eller andre myndigheter pålegger eller råder oss til. Vi har innført restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset og legger opp til at alle til enhver tid skal holde minimum 2 meters avstand fra hverandre. Dette gjelder internt og i møte med kundene og deres ansatte. Videre følger vi tett alle råd og krav som stilles av folkehelseinstituttet: https://helsenorge.no/koronavirus og har iverksatt lokale tiltak i tillegg. Vår policy og rutiner rundt dette oppdateres løpende i takt med spredningen og myndighetenes tiltak.

Sikre normal drift

Vi mener det er mulig å ivareta hensynet til deres og våre egne ansatte, og samtidig levere deler og service for å sikre normal drift på deres materiell. Dette forutsetter at vi har en åpen og god dialog, og at begge parter legger til rette for at varer og tjenester kan leveres på en forsvarlig måte. I den forbindelse forutsetter vi at dere legger til rette for en sikker drift for begge parter, ved at:

  • Dere følger retningslinjer gitt av FHI
  • Dere har innført ekstra hygienetiltak og har god informasjon om dette
  • Dere legger til rette for at vi kan levere deler eller utføre service på deres materiell, uten at våre teknikere må ha direktekontakt med deres ansatte.
  • Ved gjennomføring av arbeid på deres maskiner, vil vi til enhver tid benytte hansker og så langt det lar seg gjøre desinfisere med sprit alt vi er i kontakt med både før og etter gjennomført arbeide.

Rapportering og informasjon
Vi har en felles interesse og et felles ansvar for å få dette til å fungere gjennom en krevende periode, og vi håper derfor på en tett og god dialog om den praktiske gjennomføringen i hverdagen. Ved smitte, karantene eller andre avvik har begge parter en forpliktelse til å gi tilstrekkelig informasjon for å sikre både egne interesser og videre drift.
Har din bedrift spesielle krav eller ønsker utover det vi har beskrevet, ber vi om å bli informert om det.

Vi ser frem til å jobbe oss gjennom dette sammen med dere!

Med vennlig hilsen
Brubakken AS

Anders Henni
Daglig leder

 

Ladda ner som PDF