.

Om Brubakken

Brubakkenkoncernen är en av nordens största och mest flexibla maskinpartner specialiserad på försäljning, uthyrning och service av maskiner i lift- och truckbranschen. Brubakken grundades 1956 i Porsgrunn i Norge och firade 60 år 2016. Verksamheten bedrivs i Norge, Sverige och Estland och har kontor på över 30 orter i de tre länderna.

Brubakken erbjuder produkter och tjänster för hela maskinparken, alltifrån minsta maskin till kundanpassade helhetslösningar. Det är vår styrka att ha allt under samma tak och vår ambition och målsättning är att vara en maskinpartner med goda och långsiktiga relationer. Vårt mål är att göra vardagen enkel och effektiv för våra kunder.

Brubakken har ett komplett produktsortiment både på lift- och trucksidan och samarbetar med ledande leverantörer i världen, Konecranes, TCM, MAFI, Seacom, Hubtex, Merlinum Forklift, Kamag, JLG, Omme, Ruthmann, Multitel och Versalift.

Vår serviceorganisation har erfarna och engagerade tekniker som arbetar med underhåll, service, reparationer, reservdelar och teknisk support oavsett fabrikat. Ett samarbete med oss gör din verksamhet mindre sårbar och minskar risken för längre driftstopp.

”Maskiner, människor och långsiktiga relationer

Välkommen som kund!

 

Brubakkenkoncernen har 190 anställda och omsätter ca 750 MSEK och ägs till största delen av Reiten & CO

 

 

Arbeta hos oss

Brubakken befinner sig i stark tillväxt och är ständigt i behov av duktiga kompetenta medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss, både säljare och tekniker.
Även när vi inte aktivt söker medarbetare, vill vi alltid komma i kontakt med personer med erfarenhet inom vårt branschområde.
Har du hög yrkeskompetens, intresse för människor och ett stort engagemang i ditt arbete är du välkommen att sända en spontanansökan till oss på jobb@brubakken.se .

 


servicetekniker Stockholm

Brubakken söker en självgående och engagerad lifttekniker till Stockholm

Nu söker vi dig som har några års erfarenhet och vill arbeta med service och underhåll av alla typer av maskiner i liftbranschen. I rollen som servicetekniker behöver du vara självgående och ha kunskaper om fordonsel, hydraulik och mekanik. Jobben varierar och är både inne på vår verkstad och ute hos kund, där du är vårt ansikte utåt.
För oss är din personlighet viktig, att du har problemlösningsförmåga, är positiv, engagerad och alltid sätter kunden i fokus. Att förstå och kunna prata lite engelska är en fördel i kontakt med våra utländska leverantörer. Rapportering och felsökning sker också med datorer. B-körkort är ett krav.
Vi arbetar med många tekniskt avancerade produkter och tillsammans med våra leverantörer är vi måna om att våra tekniker har rätt utbildning och kompetens.

Vi ser till att våra tekniker får vidareutbildning men det är lika viktigt att de själva är nyfikna och drivna när det gäller nya produkter. Hos oss har vi fullt utrustade servicebussar och erbjuder friskvårdspeng.

Har du frågor om tjänsten kontakta servicechef Lift, Stefan Götesson, tel. 010-722 30 12 eller stefan.gotesson@brubakken.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-06-30. Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan senaste ansökningsdag.
Sänd din ansökan och CV till jobb@brubakken.se. Märk med ”Servicetekniker Stockholm”

 

BRUBAKKEN är en av Nordens största och mest flexibla maskinpartner, specialiserade på försäljning, rental och service av maskiner i lift och truckbranschen. Vår målsättning är att göra vardagen enkel och effektiv för våra kunder samt se till att hitta rationella och kostnadseffektiva lösningar anpassade efter kundens önskemål och behov. Vi samarbetar med världsledande leverantörer såsom JLG, Omme, Ruthmann, Versalift, Multitel och GreenMech, Konecranes, TCM, MAFI, Seacom, Kamag, Hubtex och Merlinum Forklift.

Brubakken grundades 1956 i Porsgrunn, Norge och har idag ca 190 anställda och en årlig omsättning på ca 750 MSEK. Brubakken AB har ca
60 anställda, varav 35 tekniker, och finns på ett flertal orter i södra och mellersta Sverige.

 

 

Brubakkens vision och målsättning

Brubakkens vision är att kunder, leverantörer och medarbetare skall se Brubakkens som ett naturligt förstaval. Brubakkens målsättning är att göra vardagen enklare och effektivare för våra kunder.

Pålitlighet

Brubakkens medarbetare är punktliga, tillgängliga och trovärdiga. Vi levererar det vi kommit överens om i rätt tid, både till kunden och internt.

Engagemang

Brubakkens medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter, hjälps åt och kompletterar varandra. När vi diskuterar och presenterar lösningar gör vi det alltid utifrån kundens bästa. Vi är stolta över att arbeta i Brubakken.

Flexibilitet

Vi är öppna och flexibla mot kunder och varandra och anpassar produkter och tjänster så kunden har valmöjlighet.

CSR

Brubakken Corporate Social Responsibility (CSR)

Denna CSR beskriver hur vi jobbar med socialt ansvar och värnar om vår omvärld. Vi har insett att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för jordens fortlevnad. Vi vill tillsammans med våra kunder, producenter, leverantörer och samarbetspartners vara en aktiv part i detta viktiga arbete – nu och i framtiden.
För att denna policy skall bli verklighet kommer vi att engagera alla i företaget. Mål och handlingsplaner kommer att arbetas fram och uppföljningar görs och redovisas regelbundet. Kunskap, medvetenhet och engagemang är grunden för att vi skall lyckas med vårt CSR-arbete.

Etik
  • Globalt ansvar – vi och våra leverantörer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla kvalitets- och miljökrav.
  • Säkra produkter – vi tar ansvar för att våra produkter i alla led är säkra och att vi är i framkant gällande nya säkerhetsföreskrifter i Brubakkens produktportfölj.
  • Gott samvete – vi arbetar bara med produkter som vi kan stå upp för och gör bara affärer med leverantörer som vi har förtroende för
Miljö
  • Begränsad klimatpåverkan – vi ska minska användningen av fossil energi. Våra transporter av människor och produkter ska vara så rena och effektiva som möjligt. Vi samåker med våra fordon / tjänstebilar i så stor utsträckning som möjligt. Vår elanvändning i våra lokaler / verkstäder ska vara energieffektiv.
  • Hållbar resursförbrukning – vi ska hushålla och använda miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller allt vi förbrukar, från förbrukningsmaterial vid servicearbeten till städkemikalier och kontorspapper. När de tjänat ut skall vi källsortera för återvinning så att kretsloppet sluts.
  • Socialt ansvar
  • Nöjda medarbetare och likabehandling – Vi ska värna ”Brubakkenandan” som står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa.
  • Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för Brubakken AB och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas.
  • Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.

integritetspolicy - så behandlar vi personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Denna sekretesspolicy gäller för Brubakken AB (org.nr. 556334–0453). Policyn beskriver hur Brubakken AB behandlar, redigerar och raderar personuppgifter enligt sekretessreglerna. Verkställande direktör ansvarar för bolagets personuppgifter på uppdrag av Brubakken.

PERSONUPPGIFTER

Brubakken har nödvändig personlig information om anställda, kunder och leverantörer utifrån Dataskyddsförordningen Art 6. Detta för att upprätthålla avtal och krav från offentliga myndigheter. Exempel på personlig information är: namn, adress, födelse- och personnummer, kontonummer, telefonnummer, CV, intyg, diplom, certifikat, kontaktpersoner och anhöriga. Personuppgifterna används endast för det syfte de samlas in för.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Brubakken hämtar in personuppgifter genom avtal och enligt rättslig lag, eller med samtycke från anställda, kunder och leverantörer. Den information vi samlar är nödvändig för att kunna bibehålla och upprätta anställningsavtal, kundrelationer eller leverantörsavtal. Brubakken samlar inte in information från tredje part utan att uppfylla laglig skyldighet.

LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Personuppgifter knutet till anställningskontrakt, kundrelationer och leverantörsavtal lagras i Brubakkens personalsystem, kundsystem och leverantörssystem. Dessa system är utrustade med säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroll, lösenordsskydd, brandvägg, säkerhetskopiering och kryptering. Personlig fysisk information om anställda lagras i arkiv i låsta skåp. Endast löneansvarig och HR / HSE-chef har tillgång till personalmappen på grund av hens roller med arbetstagarens behov av att behandla personuppgifter. För systemleverantörer som driver företagssystemen har Brubakken egna databehandlingsavtal.

GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

Grunderna för behandling av personuppgifter är enligt Dataskyddsförordningen Art. 6. Brubakken behandlar endast nödvändig personlig information för vilken verksamheten ligger till grund för behandling eller samtycke den informationen gäller. Personuppgifter som behandlas av Brubakken är nödvändiga för att uppfylla skyldigheter för anställda, kunder och leverantörer. Syftet med behandlingen av personuppgifter är:
– För att uppfylla ett anställningsavtal.
– För att kunna ta hand om ett kundavtal.
– För att kunna hantera leverantörsförhandlingar.


RADERING AV PERSONLIG INFORMATION

Korrigering och radering av personuppgifter regleras i enlighet med Dataskyddsförordningen Art. 17. Brubakken tar bort personlig information om anställda, kunder och leverantörer när avtal upphör och därmed grunden för behandlingen av informationen. Vid uppsägning av anställningsvillkor raderas anställningsinformation som företaget inte är skyldigt att lämna till följd av bokföringslagen och lagen om lika möjligheter. Information som Brubakken är skyldig att behålla kommer att lagras i enlighet med gällande lag.
När en anställd slutar granskas personalmappen och onödig information raderas. Brubakken kan fortfarande lagra information, till exempel om vem som har jobbat i verksamheten, hur länge och vad de gjorde. Personlig information om kunder och leverantörer tas bort när kunden och / eller leverantörsförhållandet löper ut.

EXPORTERING AV PERSONLIG INFORMATION TILL TREDJE PART

Brubakken delar inte, säljer, överför eller på annat sätt avslöjar personuppgifter till andra, såvida vi inte är juridiskt bundna av det till myndigheter. Personlig information delas inte med externa tredje parter.

RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL INSYN

Medarbetare, kunder eller leverantörer har rätt att få tillgång till den personliga information som Brubakken behandlar om dem och hur de behandlas. Medarbetare, kunder och leverantörer kan också kräva korrigeringar, raderingar och begränsningar vid behandling av personuppgifter i enlighet med lagar och policys. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan den som samtycker till, återkalla samtycket när som helst. Som någon tror att Brubakken inte har uppfyllt sina rättigheter enligt sekretessreglerna, har de rätt att överklaga. Överklaganden sker till Datainspektionen.