.

Om Brubakken

Brubakken konsernet er en av Nordens største og mest fleksible maskinpartner som er spesialisert på salg, utleie og service av maskiner i truck-, lift- og anleggsbransjen. Brubakken ble etablert i 1956 i Porsgrunn, virksomheten drives i Norge, Sverige og Estland.

Brubakken tilbyr produkter og tjenester for hele maskinparken, alt i fra den minste maskin til kundetilpassede helhetsløsninger. Det er vår styrke å ha alt under samme tak og vår ambisjon og målsetting er å være en maskinpartner med gode og langsiktige relasjoner med våre kunder. Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å oppnå så effektivt maskinhold som mulig for å maksimere verdiskapningen i hele prosessen.

Brubakken har et komplett produktsortiment både på truck-, lift- og anleggsiden og samarbeider med ledende leverandører i verden som Konecranes, TCM, Case, MAFI, Seacom, Hubtex, Kamag, Ljungby, JLG, Omme, Ruthmann og Versalift.

Vår serviceorganisasjon har erfarne og engasjerte teknikere som arbeider med vedlikehold, service, reparasjoner, reservedeler og teknisk support uansett hvilket fabrikat. Et samarbeid med oss gjør din virksomhet mindre sårbar og minsker risikoen for lengre driftsstopp.

”Maskiner, mennesker og langsiktige relasjoner“

Velkommen som kunde!

Brubakkens foretaksbrosjyre

 

Brubakkenkonsernet omsetter for ca 750 MNOK og Reiten & Co er største aksjonær i Brubakken.

 

Brubakkens visjon og målsetting

Brubakkens visjon er at kunder, leverandører og medarbeidere skal ha Brubakken som et naturlig førstevalg. Brubakkens målsetting er å gjøre hverdagen enklere og effektiv for våre kunder.

Pålitelig

Brubakkens medarbeidere er punktlige, tilgjengelige og troverdige. Vi leverer produkter og tjenester til avtalt tid.

Engasjert

Brubakkens medarbeidere tar ansvar for sine arbeidsoppgaver, hjelper og komplementerer hverandre. Når Brubakken presenterer løsninger gjør vi det alltid utfra kundens ønsker og behov. Vi er stolte over å arbeide i Brubakken.

Fleksibel

Vi har fleksible løsninger og tilpasser produkter og tjenester etter kundens behov.

HMS i Brubakken

Mål, praksis og resultater

I Brubakken har helse, miljø og sikkerhet første prioritet og vi jobber bevisst med våre HMS-mål. Vi har gjennom våre produkter tilpasset utstyret til brukeren i den grad nye typer er blitt produsert. Dette er for å minimalisere de menneskelige belastninger som bruker utsettes for. Brubakken legger stor vekt på arbeidet med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, samt ivaretagelse av det ytre miljø.

Målsettinger: Det overordna målet for HMS-arbeidet hos Brubakken er å tenke sikkerhet først, og drive virksomheten slik at myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves fult ut. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre instrukser, rutiner og vår HMS-kultur. Brubakken sin målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er:

  • Helse – lavt fravær, og godt arbeidsmiljø
  • Miljø – null skader på materiell og miljø
  • Sikkerhet – null personskader

 

Kvalitetsarbeid og sertifisering i Brubakken

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår organisasjon med sikte på 0 skader, 0 feil og fornøyde kunder. Vi er prekvalifisert som leverandør av våre produkter og tjenester til en rekke store enkelt bedrifter og likeledes av Achilles-systemet på vegne av sine medlemmer i ulike bransjer.

  • Vi er sertifisert og godkjent for å utføre sakkyndig kontroll (ASAS)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til oljerelatert industri i Norge og Danmark (Achilles)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til energibransjen i Norden (Sellihca)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til bygg- og anleggsbransjen i Norge ( StartBANK)

 

Sakkyndig Kontroll

Forskrift « Utførelse av arbeid » nr: 1357 ble innført 01.01.13. I denne forskrift pålegges de bedrifter som ønsker å foreta sakkyndig kontroller på utstyr, slik som lift, trucker, hjullastere og personløftere, å sertifisere seg. Dette som sikring for at det ikke skal oppstå farer og ulykker ved bruk.
Den 8. desember 1999 ble Brubakken sertifisert med sertifikat nr. 1002 (Grøner Certification AS), nå Nemko Certification. Sertifikatet inneholder en rekke krav som er oppfylt og blir vedlikeholdt. Resertifisering ble foretatt av ASAS-Sertifisering AS sertifikat nr.: ASAS – 205 og er gyldig frem til 08.12.19.

Last ned dokument

 

Brubakken tar miljøansvar

I Brubakken tar vi miljøansvar og behandler spesialmaskiner og avfall på en slik måte at det ikke forurenser omgivelsene og skader miljøet. Det betyr at vi har rutine som tilfredsstiller myndighetens krav for bruk, oppbevaring og håndtering av farlig avfall i vår bedrift. Vi vektlegger også et helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte.
Maskiner: Bedriftens kjerneprodukter, utleie og salg av maskiner, trucker og lift, kan ved feilaktig bruk eller bruk av uegnet maskin, påføre brukeren miljøbelastninger. Ved siden av dette har vi den interne miljøbelastning i form av støy og spesialavfall. Brubakken har som det ledende firma i sin bransje i Norge, kommet lengst med å skåne rygg-/skjelettplager med å verne lift og trucksjåføren. «Lift-Cabin» er en av flere konstruksjoner som bedriften har tilpasset til bruker for å lette sjåførens hverdag.
Avfall: I Brubakken håndterer vi avfall som spillolje, oljefilter, brukte batterier og brukte dekk etc på en forskriftsmessig og forsvarlig måte i henhold til bestemmelsene fra Miljødirektoratet og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkhetsarbeid i virksomheter – Internkontrollforskriften.

 

ESG/CSR

Brubakken har fokus på sitt ESG ansvar (Environment, Social and Governance eller miljø, sosiale og selskapsstyring på norsk). Brubakken har rutiner og systemer for å ivareta både internt og eksternt miljø. Brubakken bruker det eksterne verktøyet «ESG Puls» til å kontinuerlig overvåke handlinger i forhold til det sosiale og selskapsstyringen.