Lugu

Brubakkenist

Brubakken on tõstukite ja tööplatvormide müügile ja rentimisele spetsialiseerunud tehnika- ja logistikapartner. Pakume tooteid ja teenuseid kogu Teie masinapargile, alates väikseimast masinast kuni paindlike terviklahendusteni välja. Meie eeliseks on pakutavate masinate lai valik ja eesmärgiks on koostööpartneri töö lihtsustamine.

Meie hooldemeeskonnas töötavad kogenud ja vastutulelikud tehnikud, kes aitavad Teid hoolduse ja remonditööde planeerimisel. Samuti pakume laias valikus varuosi ja tehnilist tuge kogu Teie masinapargile, sõltumata masinate tootjast ja mudelist.

Tööplatvormide osas pakume turu suurimat valikut. Müüme uusi ja kasutatud masinaid, alates viiest kuni saja meetrini. Teeme koostööd maailma juhtivate tõsteseadmete tootjatega: JLG, Omme, Ruthmann, Versalift ja Multitel.

Tõstukite osas esindame TCM-i tooteid. TCM-i laiast mudelivalikust leiab sobivaid masinaid tööstusettevõtetesse, ladudesse, logistikafirmadesse ja saeveskitesse.

Tere tulemast meie kliendiks!

 

Brubakken Grupi omanik Reiten & CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brubakken'i visioon ja missioon

Brubakkeni visioon on olla eelistatud koostööpartneriks meie klientidele, hankijatele ja töötajatele. Brubakkeni eesmärgiks on  koostööpartnerite igapäevase töö efektiivistamine ja lihtsustamine.

usaldusväärsus

Brubakkeni töötajad on täpsed, kättesaadavad ja usaldusväärsed. Teostame kokkulepitud tööd õigeaegselt ja austame oma klienti!

Pühendumine

Brubakken'i töötajatena vastutame oma kohustuste korrektse täitmise eest, aitame ja täiendame üksteist. Kui me suhtleme kliendiga ja pakume lahendusi, püüame alati näha olukorda kliendi vaatenurgast. Me tunneme uhkust, et töötame Brubakken'is.

paindlikkus

Oleme klientide ja üksteise suhtes avatud ja paindlikud, otsides ja kohandades lahendusi ja teenuseid klientide vajadustele vastavaks.

SOTSIAALNE VASTUTUS

Brubakkeni sotsiaalne vastutus

Käesolevad põhimõtted kirjeldavad meie sotsiaalse vastutuse ja keskkonnahoiuga seotud tegevust. Oleme mõistnud, et meie maailma püsimajäämise eelduseks on aktiivne vastutustundlikkus jätkusuutliku arengu huvides. Tahame koos oma klientide, tootjate, tarnijate ja koostööpartneritega selles tähtsas töös aktiivselt kaasa lüüa – nüüd ja edaspidi.

Selle poliitika elluviimisesse kaasatakse kõik inimesed ettevõttes. Tuleb koostada eesmärgid ja tegevuskavad, viia läbi järelkontrolle ja tagada regulaarne aruandlus. Meie sotsiaalse vastutuse alase töö edu põhineb teadmistel, teadlikkusel ja pühendumusel.

Eetika
  • Globaalne vastutus – nii meie kui ka meie varustajad kohustuvad täitma inimõiguste ja heade töösuhetega seotud nõudeid, taunima lapstööjõu kasutamist ning vastama kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele.
  • Turvalised tooted – vastutame oma toodete turvalisuse eest igas etapis ja Brubakkeni tootesortiment on uute ohutusnõuete järgimise alal esirinnas.
  • Puhas südametunnistus – tegeleme ainult toodetega, mille eest võime vastutada, ja teeme koostööd ainult usaldusväärsete varustajatega.
Keskkond
  • Keskkonnamõju piiramine – kohustume vähendama fossiilse energia kasutamist. Inimeste ja toodete transport peab toimuma võimalikult puhtalt ja tõhusalt. Jagame võimalikult palju oma sõidukeid / ametiautosid. Elektrikasutus meie ruumides / töökodades peab olema energiatõhus.
  • Jätkusuutlik ressursikasutus – kohustume ressursse säästma ja võimalikult palju loodussõbralikke tooteid kasutama. See puudutab kõike, mida kasutame, alates hooldustööde kulumaterjalidest kuni koristusvahendite ja kontoripaberini. Jäätmed sorteerime taaskasutuseks, et ringlus oleks täielik.
  • Sotsiaalne vastutus
  • Rahulolevad töötajad ja võrdne kohtlemine – Kaitseme „Brubakkeni vaimu”, mis tähendab ühtekuuluvust, lojaalsust ja lugupidamist, kus kõik on aktiivsed ja vastutavad töökohustuste täitmise ja üksteise eest. Me ei diskrimineeri kedagi soo, religiooni, etnilise kuuluvuse, puude vms tõttu. Kõigile kolleegidele tuleb anda võimalus areneda.
  • Ühiskondlik kaasatus – kohustume alati tegutsema ja käituma hea ühiskondliku partnerina.